Gatuvåld

vad är det?

Gatuvåld är alla typer av våld som sker på öppna ytor där människor samspelar eller där människor är i rörelse.

Violência na Rua
 

Det finns många öppna ytor eller offentliga platser där våld kan förekomma, till exempel

 • på stan/samhället
 • på gatan
 • på idrottsplatser eller i fritidsområden
 • i parker
 • på bilparkeringar
 • i shoppingcentra
 • på stranden eller vid simbassängen
 • i kollektivtrafiken


Separador

Många av dessa typer av våld utgör ett brott, bland annat

 • att misshandla någon
 • att överfalla någon för att stjäla personliga föremål
 • att ta ett personligt föremål utan ägarens samtycke
 • olaga hot och förolämpningar
 • att förstöra föremål och byggnadsverk, till exempel att måla graffiti eller förstöra soptunnor eller busshållplatser

Gatuvåld kan utövas av vuxna, men även av unga, ensamma eller i grupp, till exempel av gäng eller våldsamma grupper.

Separador

Vem som helst kan råka ut för gatuvåld. Ungdomar löper större risk än andra människor eftersom de tillbringar mycket av sin tid utomhus (till exempel på väg till och från skolan, när de spelar fotboll i parken i sitt område eller när de hänger i shoppingcentret).

Separador

Det är viktigt att poängtera att de flesta ungdomar inte upplever eller blir inblandade i gatuvåld men det är ändå bra att uppträda på ett sätt som skyddar dig och ser till att du är säker. För att få veta mer, se Strategier för att skydda dig själv.