ESCONDER PÁGINA
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för att uppmärksamma brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det gör myndigheten bland annat genom att sprida information till brottsoffer och till dem som arbetar med brottsoffer. Hos Brottsoffermyndigheten kan den som har utsatts för brott också ansöka om brottsskadeersättning.

Separador

Webbplatsen: www.brottsoffermyndigheten.se