ÄR JAG ETT VITTNE?

Vad ska jag göra?

Om du tror att en våldsam situation håller på att inträffa eller om den redan händer (även om den inte inbegriper dig direkt):

 • Ring 112.
 • Be en vuxen om hjälp, till exempel
  • en lärare eller någon annan i skolpersonalen (om situationen äger rum i skolan)
  • en vuxen som är i närheten eller i en affär eller på ett café (om situationen äger rum på gatan eller på någon annan offentlig plats).
 • Försök att lugna ner situationen och förhindra våldsamt beteende genom att
  • prata lugnt med båda parter och hjälp dem att förstå den andras synpunkt
  • föreslå att de löser konflikten genom att prata
  • hålla dig lugn och aldrig ta till aggression eller våld för att lösa konflikten
  • komma ihåg att aggressiva eller våldsamma reaktioner kan göra situationen värre.

Separador


OBSERVERA!

Kom alltid ihåg att sätta din egen säkerhet främst. Om du misstänker att det kan vara farligt för dig att lösa situationen själv, be en vuxen om hjälp. Ring 112 om du tror att det är bäst.


Separador

Om du känner någon som är ett våldsoffer...

 • Prata med din vän på ett avskilt ställe för att garantera att han eller hon känner sig trygg och väl till mods.
 • Lyssna uppmärksamt på vad din vän berättar.
 • Visa deltagande och intresse för vad han eller hon berättar.Visa att du tror på vad din vän berättar.
 • Var inte fördömande och fråga inte ”varför?”. Din vän bär inte skulden för det som hänt.
 •  Stötta honom eller henne utan att döma, även om du känner dig frustrerad och tänker att han eller hon hade kunnat hantera situationen på något annat sätt.
 • Håll kontakten med din vän: ge honom eller henne tid, uppmärksamhet och tröst. Anordna några trevliga aktiviteter som ni två kan göra tillsammans, såsom att gå på bio eller äta lunch
 • Uppmuntra din vän att berätta för en vuxen som han eller hon litar på om vad som händer, till exempel föräldrar, skolkurator eller lärare. Berätta för din vän att han eller hon kan kontakta exmpelvis Unga BOJ eller Stödcentrum för unga brottsoffer. För kontaktuppgifter, se Var kan jag få stöd?.

Separador

Om du känner någon som är våldsam i sina förhållanden (oavsett om det är vänskap, ett parförhållande eller någon annan relation)...

 • Hjälp din vän att förstå att hans eller hennes beteende inte är acceptabelt och att det får konsekvenser för andra människor: fråga honom eller henne ”Hur skulle du känna om någon behandlade dig så här?” Att bli medveten om den effekt våra attityder och vårt beteende har på andra kan vara ett viktigt steg för att ändra dem.
 • Berätta för din vän att det är viktigt att acceptera ansvaret för sitt beteende: att be om ursäkt till den person som var målet för hans eller hennes våldsamma beteende är det första steget.
 • Utmana din vän att prova alternativa beteenden framför våld. Till exempel
  • vända ryggen till för att undvika den situation som gjorde honom eller henne arg
  •  ta ett djupt andetag eller räkna till 10 och försöka att lösa problemen genom att prata.
 • Berätta för din vän att han eller hon kan söka hjälp för att förändra det sätt på vilket han eller hon relaterar till andra. Lärare, kurator eller skolpsykolog kan ge råd i den här typen av situation.