ÄR JAG VÅLDSAM?

Vilka är konsekvenserna?

Att vara våldsam mot någon får negativa konsekvenser för offret för dina handlingar.

Separador

Utöver detta kan våld även ha negativa konsekvenser för personen som utövar det. Du kan till exempel

• såras och skadas under de våldsamma handlingarna
• attackeras av den person eller grupp som du handlade våldsamt mot
• avvisas av de vänner som inte tycker att ditt beteende är okej
• få problem eller svårigheter med att inleda nya vänskaper
• få familjen att dra sig bort från dig (i huvudsak föräldrar)
• få sämre betyg i skolan
• få fler konflikter och problem i skolan med kollegor, lärare och annan personal
• förlora utbildningsmöjligheter
• förlora anställningsmöjligheter och jobberbjudanden
• tvingas ta de rättsliga konsekvenserna av de våldsamma handlingar som begåtts.

Separador

? Vilka rättsliga konsekvenser kan jag räkna med efter att ha begått brott eller utövat våld?

Unga människor kan bara straffas för ett brott, med fängelsestraff, böter eller någon annan påföljd (beroende på brottets allvarlighet) om de är 15 år eller äldre.

Det finns dock allvarliga konsekvenser och åtgärder som kan vidtas för unga människor under 15 som dras in i olagliga beteenden. Det vanligaste är att socialtjänsten kopplas in.