ÄR JAG VÅLDSAM?

Gängvåld

? Vad är ett gäng?

Det är en grupp ungdomar som tillbringar mycket tid tillsammans, i huvudsak på gatan och andra offentliga områden och som är delaktiga i beteenden som bryter mot samhällets normer och, ibland, mot lagen.

Denna typ av grupp har vanligtvis

 • ett regelverk, det vill säga vad gängmedlemmar förväntas göra
 • en gruppidentitet som normalt är lätt att känna igen på de särskilda kläder och de accessoarer som alla medlemmar använder, på språket de använder eller på det sätt som de hälsar på varandra med speciella handgester
 • ett namn
 • en ledare
 • ett territorium, det vill säga en stad, en stadsdel eller ett skolområde som de ser som sitt eget och som av den anledningen står under deras kontroll, i huvudsak med avseende på vilket tillträde dit som människor eller grupper från andra områden och platser har.
Separador

? Vilka är de gängbeteenden som bryter mot samhällets normer och mot lagen?
 • Att använda verbalt, fysiskt eller sexuellt våld mot andra, vanligtvis andra ungdomar, för nöjes skull, för njutning eller för en adrenalinkick.
 • Att använda våld eller hot för att stjäla någons personliga saker eller att bryta sig in i offentliga inrättningar.
 • Att bära vapen, t.ex. olika typer av knivar eller skjutvapen, och använda dem för att begå våldsamma handlingar.
 • Deltagande i beteenden som sätter ens eget och andras liv i fara, såsom konsumtion av alkohol eller droger, att köra medan man är påverkad av alkohol eller droger eller att köra utan körkort.
 • Att förstöra eller vandalisera offentliga föremål och byggnadsverk, till exempel uttagsautomater och soptunnor, genom graffiti eller bränder.

Gängets inblandning i farliga beteenden, inklusive våld, är en del av deras identitet.
Denna typ av aktivitet definierar vad gruppen är, skiljer gäng från andra ungdomsgrupper och framställer hur de vill bli sedda av andra.

Separador

? Varför förknippas gäng med våld?

Våld är en del av gängets personlighet.

 • Gänget uppträder våldsamt för det nöje och den adrenalinkick som detta skapar.
 • Våld är en (orätt) strategi som används av gängmedlemmar för att känna sig mäktigare än andra.
 • Genom våld får de materiella belöningar – genom våld skaffar sig gänget pengar och saker, till exempel kläder, mobiltelefoner.
 • Genom våld löser de konflikter inom gruppen.
 • Genom våld konfronterar de rivaliserande grupper som försöker öka sin status, sitt erkännande och sin makt.
 • Våld är en form av hämnd eller reaktion på andra rivaliserande gruppers provokationer och våld.
Separador

? Vad får en ungdom att bli involverad i ett gäng?

För att förstå varför en ungdom blir involverad i ett gäng behöver vi bara tänka lite på de anledningar som får vilken person som helst att vilja vara med i en grupp...

 • att vara nära människor vi tycker om (ofta familjen, till exempel syskon eller kusiner)
 • att accepteras
 • att respekteras
 • att känna sig betydelsefull
 • att känna sig trygg, skyddad och stödd
 • att känna tillhörighet
 • att ha vänner
 • att ha roligt
 • på grund av upphetsningen och risken
 • för att skaffa sig materiella vinningar (mer pengar, till exempel)
 • för status och makt.
 gang 

Det kan även hända av andra orsaker...

 • grupptryck
 • trakasserier genom hot eller våld
 • att, av andra gängmedlemmar, tvingas vara en del av det.

Separador

OBSERVARA!

Bara för att du har en grupp vänner i din ålder, som du tillbringar mycket tid tillsammans med, betyder inte det att du är med i ett gäng! Men det är möjligt att du är medlem i ett gäng om du och din grupp är inblandad i de typer av beteenden som just nämnts.