Mord på en familjemedlem eller vän

hur påverkas offrets släktingar och vänner?

SORG är en normal reaktion på förlusten av en person som stått en nära. Varje person reagerar olika på förlusten av en närstående. Jämför därför inte det som du känner eller hur du reagerar med hur andra personer känner eller hur de reagerar.

Det finns inga reaktioner som är rätt eller fel... DET FINNS BARA REAKTIONER. Det är naturliga reaktioner som många människor har när de upplever en svår, smärtsam och krävande situation.

Separador

Vid ett plötsligt dödsfall är oftast chock den första reaktionen. Det kan kännas ångestfyllt och ofattbart på samma gång. Chockreaktionen är ett skydd mot att överväldigas av hela omfattningen av förlusten på en gång. Efter hand släpper chocken, och andra reaktioner på förlusten kommer.

Några vanliga reaktioner är

 • nedstämdhet och förtvivlan
 • saknad och längtan
 • ensamhet och övergivenhet
 • skuldkänslor
 • sömnsvårigheter
 • koncentrations- och minnessvårigheter
 • irritation och ilska
 • kroppsliga besvär.

Det är vanligt att känslorna växlar, ibland mycket hastigt. Den ena stunden lever man till synes som vanligt och undviker att tänka på det sorgliga, nästa stund kan man inte tänka på någonting annat. Att växla mellan sådana känslolägen är normalt och ett sätt att hantera sin sorg. Den som sörjer måste leva vidare, men också få tid att bearbeta det som hänt.

Även om det är svårt att acceptera att någons död inte kan göras ogjord är sörjandet tillfälligt... även om det tar tid.

Separador

Det finns ingen bestämd tid för att komma över någons död. Den tid sorgeprocessen tar beror på

 • individens personlighet och karaktärsdrag
 • hur nära anhörig personen som dog var
 • händelsen som ledde till dödsfallet.

Försök inte att skynda på saker och förvänta dig inte att det som du känner kommer att försvinna helt plötsligt.

Separador

Att förlora en närstående på grund av mord kan göra sorgen ännu svårare. Det är vanligt att känna

 • ilska, hat och hämndkänslor mot gärningspersonen
 • skuld för det som hänt, trots att man inte skulle ha kunnat förhindra det
 • skuld för att vara vid liv
 • rädsla för mördaren, särskilt i de fall där han/hon inte anhölls
 • rädsla och oro på grund av utredningen och den eventuella rättegången. Sök på I domstolen för mer information om detta.

rapaz triste
Negativa sociala och familjerelaterade konsekvenser kan uppstå är
 • önskan att vara ensam
 • att inte vilja gå ut eller vara med människor de tycker om eller göra saker som de brukade älska att göra
 • (om offret var en familjemedlem) förändringar i familjens struktur och fungerande
 • diskussioner och konflikter med familjemedlemmar.

... Vissa förändringar i beteendet kan uppstå, till exempel

 • beteenden som är typiska för yngre barn, t.ex. att sova med ljuset tänt
 • att använda alkohol eller droger
 • att hamna i fysiska slagsmål med jämnåriga
 • farliga beteenden... t.ex. att avsiktligt skada sig själv.

 Separador

Det här är några reaktioner som många människor har när de handskas med sorg... men det kan finnas många andra.

Kom ihåg att du kan känna andra saker och ha många andra reaktioner. Det är viktigt att komma ihåg att reaktionerna är naturliga och att du inte kommer att känna så här i all framtid.

När smärtan börjar ebba ut betyder inte det att du har glömt personen som dog. Det betyder att du har kunnat acceptera upplevelsen du gick igenom som en del av din levnadshistoria.

Även efter att alla dessa reaktioner har gått över, och du har accepterat att en viss person är borta för alltid, kan det komma stunder då du känner dig mer bräcklig... ofta på de viktigaste dagarna (till exempel årsdagen för dödsfallet) eller årstider som är förknippade med familjefirande (julen, till exempel).