Sexuellt våld

vad är det?

Sexuellt våld är alla oönskade sexuella handlingar, eller försök till sexuella handlingar, sexuella närmanden eller kommentarer samt andra kontakter eller interaktioner av sexuell natur som begås av en person mot en annan mot hans eller hennes vilja.

Violência Sexual  
Sexuellt våld kan utövas av olika personer...
 • av främlingar
 • av någon du känner, till exempel en klasskompis eller en granne etc
 • av en närstående, till exempel en familjemedlem, vän, pojkvän/flickvän, tidigare pojkvän/flickvän
 • av en vuxen mot ett barn eller en tonåring
 • mellan vuxna
 • mellan unga människor
 • av en man eller kvinna

... kan äga rum i olika sammanhang...

 • hemma
 • i skolan
 • på gatan
 • på internet

...och i olika förhållanden:

 • familjerelationer
 • vänskapsförhållanden
 • kärleksförhållanden
 • unga parförhållanden
 • tillfälliga förhållanden, till exempel “one night stand”
 • formella relationer, till exempel av en lärare mot en elev

Separador

Den aggressiva personen kan använda olika strategier för att utöva sexuellt våld, till exempel
 • fysisk styrka eller våld
 • hot, utpressning, förödmjukelse eller trakasserier, till exempel att hota att skada någon som står offret nära eller att hota att avslöja något personligt om offret
 • utnyttjande av det förtroende som offret har för honom eller henne i syfte att våldta (det är vanligt i situationer av sexuellt våld där offret och angriparen är familjemedlemmar)
 • utnyttjande av sin större makt eller auktoritet för att tvinga offret, till exempel när en chef eller arbetsledare använder sin status för att tvinga sina anställda att utöva sexuella handlingar
 • försättande av offret i ett tillstånd där de inte är förmögna att motstå vad som händer, till exempel när sexuellt våld utövas efter att offret berusats med alkohol eller droger.

Separador

SEXUELLT VÅLD HANDLAR INTE ENBART OM PÅTVINGAT SEX.

Det finns flera handlingar av sexuell natur som kan anses vara typer av våld, till exempel

 • oönskad intim beröring, såsom kyssande, smekningar och tafsande
 • kommentarer eller skämt av sexuell natur som kan orsaka obehag eller rädsla
 • beröring av könsorgan
 • att tvingas röra en annan persons könsdelar
 • att bli penetrerad med penis, andra kroppsdelar (till exempel fingrar) eller föremål
 • att tvingas ha samlag med en annan person eller att utöva oralsex på henne eller honom
 • att tvingas titta på eller delta i filmer, fotografier eller pornografiska framträdanden
 • att tvingas delta i prostitutionsbeteenden.

Separador

SEXUELLT VÅLD BETYDER INTE ALLTID ATT OFFRET INTE SAMTYCKTE. Om våld utövas mot ett barn eller en ung person spelar det ingen roll om han eller hon visade sig villig att delta i sex med en annan person.
För offer under 15 år anses det i lag att de fortfarande saknar förmåga att fatta beslut om sin sexualitet, det vill säga att tillåta eller säga ”ja” till sexuella handlingar.