ÄR JAG ETT VITTNE?

Vilket stöd kan jag få?

Det finns sådant som kan underlätta för dig och göra att du känner dig tryggare när du ska höras i domstol. Här är några exempel.

 • Genom Unga BOJ kan du komma i kontakt med en brottsofferjour på din ort som kan hjälpa dig att förbereda dig. Se Var kan jag få stöd? för kontaktuppgifter. Du kan till exempel få hjälp genom:
  • Besök i rättssalen för att förstå vem som kommer att vara där på rättegångsdagen och var respektive person kommer att sitta – domarna, åklagaren, advokaterna, den tilltalade och åhörarna.
  • Att få förklarat juridiska begrepp och termer som används under rättegången, till exempel tilltalad, bevis, ajournering, dom, frikännande, fällande, och de regler och beteenden som ska följas i en rättegång.
  • Psykologiskt stöd, lärande och övande av strategier för att minska nervositet och oro.
 • Målsäganden har rätt att ha en stödperson närvarande, vid sin sida, under rättegången. Denna stödperson kan vara en yrkesperson som är erfaren inom denna typ av arbete. Hans eller hennes närvaro syftar huvudsakligen till att minska vittnenas nervositet och till att främja deras känsla av självsäkerhet och trygghet. Det kan också vara en familjemedlem eller en vän.

 • Vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person som finns i domstolens allmänna utrymmen, till exempel i väntsalen. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsäganden, att finnas till som medmänniska före och efter rättegången samt att vid behov förklara hur en rättegång går till. Vid de flesta domstolar kan vittnesstöden erbjuda vittnet eller brottsoffret möjligheten att vänta avskilt i särskilda vittnesstödsrum.
  Vittnesstöden får inte ta ställning i, eller diskutera, det brott som rättegången handlar om. Verksamheten med vittnesstöd finns idag vid samtliga tingsrätter och hovrätter i Sverige.
 • Målsäganden och vittnen kan begära att den tilltalade går ut ur salen när de ska höras. Han eller hon kommer då att få höra ditt förhör via högtalare från ett annat rum.
 • Vid vissa allvarligare brott kan domstolen bestämma att åhörare inte får närvara vid rättegången.
 • Vid allvarliga brott kan domstolen även bestämma att brottsoffrets personuppgifter ska vara hemliga, det vill säga sekretessbelagda. Ibland blir också en del av det som brottsoffret berättar hemligt.

Separador