ÄR JAG ETT VITTNE?

Vad är det?

Testemunhar em Tribunal  

MÅLSÄGANDEN informeras alltid om när det är rättegång. Oftast kallas också brottsoffret till rättegången för att berätta vad som hänt. Om du är ett VITTNE, det vill säga om du har sett, hört eller har viktig information om ett brott, kan du kallas till rättegången för att vittna.

Separador

Vittnets roll i rätten är att BERÄTTA SANNINGEN, det vill säga att berätta allt som han eller hon vet och kommer ihåg om det som hänt. Ett vittne vittnar under ed, villket innebär att det är straffbart att ljuga.

Det kan finnas fler än ett vittne och de kan ha olika versioner om det som hänt.

För att få klart för sig vad vittnena vet om det som hänt kommer åklagaren, advokaterna och domaren att ställa frågor till dem.
 
Separador

Det är viktigt att förstå hur rätten fungerar och vilka uppgifter som utförs av de personer som arbetar där.

www.rättegångsskolan.se får du lära dig mer om hur en rättegång går till. Rättegångsskolan består av animationer, bilder, korta filmsekvenser och en berättarröst. Där finns också en längre film om en rättegång.

Titta även på frågorna och svaren nedan.

? VAD ÄR EN DOMSTOL?

En domstol är en myndighet som dömer i bland annat brottmål. De allmänna domstolarna i Sverige är tingsrätt (första instans), hovrätt (andra instans) och Högsta domstolen (sista instans).

? VAD ÄR EN RÄTTEGÅNG?

En rättegång är ett muntligt sammanträde i domstol inför avgörandet av ett mål, också kallat huvudförhandling. Vid rättegången deltar domarna, åklagaren och den misstänkte, som nu kallas den tilltalade.
Rätten består oftast av fyra domare: en juristdomare, som är ordförande, och tre nämndemän, så kallade lekmannadomare. Det finns också en protokollförare som är anställd vid domstolen. Andra personer som vanligtvis är med är försvarsadvokat, målsägande och vittnen.
Dessutom kan målsägande ha ett målsägandebiträde. Vid behov ska en tolk vara med och målsägande har även rätt att ta med en stödperson. Under de flesta rättegångar kan andra människor vara där och titta på, såvida inte domaren ber allmänheten att lämna salen.

? VAD ÄR SYFTET MED EN RÄTTEGÅNG?

Rättegången gör det möjligt för domarna att samla alla bevis som krävs för att de ska kunna fatta ett beslut angående den tilltalades ansvar. Olika personers vittnesmål om vad som hänt är också bevis – vittnesmålet kan hjälpa domarna att fatta ett beslut. Under rättegången kan flera personer vittna: vittnena, den tilltalade, målsägande och andra personer som har viktig information eller kunskap om situationen, till exempel de yrkespersoner som samlade in bevis på brottsplatsen. Om brottsoffret har begärt skadestånd tas även det upp i samma rättegång.

? VAD ÄR EN DOM?

Dom kallas det beslut som domarna fattar efter huvudförhandlingen. I domen anges om den tilltalade fälls eller frikänns, straff, skadestånd med mera.
Domen kan meddelas direkt efter huvudförhandlingen. I mer komplicerade fall kan det dröja upp till två veckor och i undantagsfall ännu längre.

? VEM ÄR BROTTSOFFRET?

Brottsoffret är den person som utsätts för ett brott, i huvudförhandlingen kallad målsägande. Brottsoffret informeras alltid om när rättegången hålls. Oftast kallas också brottsoffret till rättegången för att berätta vad som hänt.
Om brottsoffret har begärt skadestånd tas även det upp i samma rättegång. I det fallet kommer offret att begära kompensation för skador som brottet resulterat i och kommer att lägga fram stödjande bevis för anspråket.

? VEM ÄR DEN TILLTALADE?

Den tilltalade är den person som av åklagaren anklagas för att ha begått ett brott. Anklagelsen baseras på de bevis som samlats in av den åklagaren i samarbete med polisen.
Att vara den tilltalade är inte samma sak som att vara skyldig till ett brott. Domaren måste under rättegången besluta om det finns tillräckliga bevis för att säga att den tilltalade har begått brottet och därför ska fällas och dömas. Domaren kan också besluta att det inte finns tillräckliga bevis som visar att den tilltalade har begått brottet och därför kan han eller hon frikännas.

? VEM ÄR DOMAREN?

Rätten består oftast av fyra domare. Rättens ordförande, som är en juristdomare, och tre nämndemän, så kallade lekmannadomare.
Domarna företräder domstolen i brottmålet och ansvarar för att besluta om huruvida den tilltalade är skyldig eller inte samt för att döma honom eller henne för att ha begått brottet.
Under rättegången lyssnar domarna noggrant till vittnena, till den person som är anklagad för att ha begått brottet, det vill säga den tilltalade, till brottsoffret och till de andra nyckeldeltagarna, till exempel vittnena. Domarna ställer frågor till brottsoffret och vittnena för att förstå vad som hände vid brottet.

? VEM ÄR ÅKLAGAREN?

Åklagaren är jurist och företräder staten. Hans eller hennes roll vid rättegången är att säkerställa att det finns tillräckliga bevis för att anklaga någon för att ha begått ett brott. Åklagaren arbetar tillsammans med polisen för att samla in bevis som kommer att användas för att anklaga någon för att ha begått ett brott.
Åklagaren är den som under rättegången anklagar den tilltalade för att ha begått ett eller flera brott. Det är troligt att åklagaren kommer att ställa några frågor till dig.

? VEM ÄR ADVOKATEN?

En advokat är en utbildad jurist. Den tilltalade har rätt att begära hjälp av en advokat under rättegången. Då kallas advokaten för försvarsadvokat. Försvarsadvokaten kommer att företräda den tilltalade och försvara dennes rättigheter. Dessa advokater spelar en väldigt viktig roll, nämligen att säkerställa att den tilltalade inte straffas på grund av brott som han eller hon inte begått.
Även målsäganden kan i vissa fall ha rätt till stöd av en jurist, ett så kallat målsägandebiträde. Om målsäganden inte har hjälp av ett målsägandebiträde hjälper åklagaren till med skadeståndsanspråk.


Separador