ÄR JAG ETT VITTNE?

Strategier för att skydda dig själv

Här är några råd för när du ska höras i domstolen.


Separador

INNAN DU SKA HÖRAS

 • När domstolen vill att någon ska höras i ett specifikt fall skickas en kallelse via brev till målsägandens eller vittnets adress. När du har fått kallelsen bör du prata med en vuxen som du känner dig bekväm med.
 • Prata och med någon som arbetar med stöd till brottsoffer och vittnen, till exempel på en brottsofferjour. Den personen kan förklara vad som kommer att hända i domstolen, vilken din roll är och den roll som de andra närvarande spelar. Genom Unga BOJ kan du komma i kontakt med en brottsofferjour på din ort, se Var kan jag få stöd? för kontaktuppgifter.
 • Förbered dig genom att titta på Rättegångsskolan. På www.rättegångsskolan.se får du lära dig mer om hur en rättegång går till. Rättegångsskolan består av animationer, bilder, korta filmsekvenser och en berättarröst. Där finns också en längre film om en rättegång.
 • Prata med någon som du litar på om vad du känner, vilka dina rädslor och förväntningar är angående att gå till domstol. Att prata om det kan lugna ner dig.
 • Om någon stör dig, försöker trakassera dig, pressar eller hotar dig i anslutning till domstolsförhandlingen, berätta omedelbart detta för polisen. Be en vuxen som du litar på om hjälp. Berätta för honom eller henne vad som har hänt och be personen att följa med dig till polisen.

Separador

PÅ RÄTTEGÅNGSDAGEN

 • Se till att du har en vilsam natt före rättegångsdagen.
 • Ät frukost och ta med dig ett mellanmål till domstolen.
 • Var inte sen. Planera din resa så att du anländer till domstolen före den tid som angivits i det kallelsen som du fått.
 • Glöm inte att ta med dig kallelsen (det brev som du fått från domstolen) och en identitetshandling, till exempel id-kort.
 • Ta med dig någonting att sysselsätta dig med medan du väntar, till exempel tidningar, böcker, spel eller musik.
 • Be någon du litar på att följa med dig: dina föräldrar, en släkting, en lärare eller en vän. Säkerligen har någon möjlighet att göra dig sällskap och stödja dig.
 • När du kommer till domstolen, titta efter ett vittnesstöd eller gå till informationsdisken eller till en vakt och fråga var väntrummet är.
 • Vänta i det avsedda området på att ditt namn ropas upp. Det betyder att det är din tur att gå in i rättssalen eller till den plats där du ska vittna.
 • Om du behöver använda toaletten, gör det innan du går in i rättssalen.
 • Mobiltelefoner, bärbara datorer, mp3-spelare och andra elektroniska anordningar måste stängas av innan du går in i rättssalen. Använd dina prylar och ät ditt mellanmål eller tugga dina tuggummin medan du väntar på din tur, innan du går in i rättssalen.
 • Ibland skjuts rättegången upp till ett annat datum, det vill säga att domstolen, på den dag som är avsatt för rättegången, beslutar att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att fortsätta – till exempel på grund av att någon som är viktig för fallet inte är närvarande. Om detta händer kommer någon till väntrummet för att informera dig om att rättegången ställts in. Du kommer att få en ny kallelse med nytt datum och klockslag.

Separador

UNDER RÄTTEGÅNGEN

Att gå till domstol kan göra att människor känner sig nervösa och rädda. Men det kan också vara viktigt för vittnena, eftersom de får tillfälle att delge sig av vad de vet om det som hänt och att samarbeta med rättsväsendet, att hjälpa till att besluta om någon bör eller inte bör dömas för att ha begått ett brott.

testemunhar em tribunal    

I rättssalen:

 • Gå till den plats som en av domarna visar dig.
 • Om du är ett vittne kommer en av domarna att be dig att uppge ditt namn. Därefter kommer du att få svära vittnesed. Domaren läser då upp en text som du ska upprepa. Observera att målsäganden inte ska svära en ed. Det gäller även vittnen under 15 år.
                               

När det ställs frågor till dig, kom ihåg följande.

 • Du bör alltid berätta sanningen om vad som hänt, med alla detaljer som du kan komma ihåg.
 • Lyssna uppmärksamt på de frågor som ställs till dig. Svara först efter att frågan avslutats.
 • Ta tid på dig att fundera på frågan du ställts och på ditt svar.
 • Förhöret spelas in med ljud och bild. Tala nära mikrofonen när du svarar på frågor.
 • Se till att dina svar är tydliga, med korta meningar, och att du enbart berättar om det du vet om det som hänt. Domaren vill veta vad du vet, eftersom du såg eller hörde situationen eller upplevde den personligen, och inte din åsikt om vad som hänt.
 • Var inte rädd för att berätta allting du vet eller de detaljer som du kommer ihåg. All information du lämnar kan vara viktig för att få reda på vad som hänt och för att domaren ska kunna fatta ett beslut.
 • Svara bara på det som du tillfrågats. Försök inte behaga de personer som ställer frågorna genom att lämna information om sådant som du inte känner till.
 • Svara inte på frågor som du inte fullt förstår. Du kan, och bör, be om att frågan upprepas eller förklaras. Du kan säga: ”Ursäkta. Jag förstod inte riktigt. Skulle du kunna vara snäll och upprepa frågan/förklara bättre?”.
 • På frågor som du inte vet hur du ska svara bör ditt svar vara endast ett: ”Jag vet inte.” Hitta inte på ett svar bara för att svara på frågan. Kom ihåg att din roll är att berätta vad du vet om det som hänt.
 • Det är möjligt att samma fråga ställs mer än en gång. Försök svara på samma sätt som första gången.
 • Det är naturligt att du inte minns alla detaljer eller att du inte kan komma ihåg vissa händelser exakt. Om detta händer, behåll lugnet och var inte rädd för att säga ”jag kommer inte ihåg”. Att glömma händelser i det förgångna är en normal minnesprocess. Det kan bero på att det du vittnar om hände för många månader eller år sedan och på att det är minnen av en negativ upplevelse.
 • Det är naturligt att vara rädd, nervös eller att vilja gråta. Att höras i en domstol är en upplevelse som kan skapa oro och rädsla hos vem som helst. Att tala, eller svara på frågor, om ett brott som du bevittnat eller som du utsatts för är ingen trevlig uppgift eftersom det tvingar dig att minnas ledsna händelser som du vill glömma och ”sudda ut” ur ditt minne. En av reaktionerna som kan inträffa är att du gråter. Skäms inte över det. Människorna i domstolen kommer att förstå den reaktionen. Det har hänt tidigare för många människor i samma situation.
 • Om du känner dig trött eller för nervös så kan du be om en rast för att gå på toaletten, hämta ett glas vatten eller några näsdukar.
 • Var inte rädd för den tilltalade, känn dig inte hämmad av hans eller hennes närvaro. Undvik att titta på honom eller henne när du besvarar frågorna. Titta bara på den person som ställer frågorna. Om du föredrar att tala i den tilltalades frånvaro, be domaren om detta. Han eller hon kommer då att få höra ditt förhör via högtalare från ett annat rum.
 • Tyck inte synd om den tilltalade. Syftet med rättegången är att domaren ska samla alla bevis och besluta om den tilltalade anses ansvarig för att ha utövat brottet eller ej. Om det finns bevis för att han eller hon har begått brottet måste den tilltalade anses vara ansvarig och straffas för att ha brutit mot lagen.
 • Du är inte anklagad för någonting: du har inte begått något brott. Den enda person som är anklagad är den tilltalade. Du är där för att hjälpa domstolen att samla viktig information så att rätt beslut kan fattas.

Separador

EFTER RÄTTEGÅNGEN

 • Kom ihåg att du inte är ansvarig för det beslut som domstolen fattar angående den tilltalade. Det är endast domarnas beslut att straffa, eller inte straffa, den person som anklagas för att ha begått brottet.
 • Efter att du hörts kan domstolsförhandlingen fortsätta och andra kan komma att höras av domaren. Du kan vänta på huvudförhandlingens slut tillsammans med den person som följer med dig.
 • En av domarna kommer, efter att ha hört alla inblandade, att informera samtliga närvarande om dag och tid när domstolen kommer att meddela sitt beslut i fallet – detta beslut kallas för en dom. Ofta meddelas domen direkt efter huvudförhandlingen. I mer komplicerade fall kan det dröja upp till två veckor och i undantagsfall ännu längre.
 • Angående domen bör du komma ihåg följande.
  • Om den tilltalade frikänns, det vill säga anses ”icke skyldig”, så betyder inte det att domaren inte trodde på ditt vittnesmål. Att bli frikänd innebär inte att man är oskyldig. Frikännandet innebär att inte tillräckliga bevis fanns för att domarna skulle kunna döma den tilltalade för brottet.
  • Om domarna finner den svarande skyldig kommer de att meddela vilken domen blir: straffen kan vara olika – till exempel ett fängelsestraff, böter eller samhällstjänst. 
 • Om någon hotar, trakasserar eller skadar dig, eller försöker göra det, efter att du hörts i domstolen, till exempel den tilltalade, dennes släktingar eller vänner, bör du prata med en vuxen som du litar på och be honom eller henne att följa med dig till polisen för att förklara vad som händer.