ÄR JAG ETT VITTNE?

Hur påverkar det vittnet och brottsoffret?

VITTNEN och BROTTSOFFER kan vara oroliga och rädda för att gå till domstolen för att höras, det vill säga berätta vad som hänt.

Vissa unga människor som har gått igenom denna upplevelse har haft eller har känt

 • darrande händer
 • att hjärtat slår snabbare än normalt
 • mer svettningar än normalt
 • magsmärtor, illamående, yrsel, kräkningar
 • mindre aptit
 • besvärliga nätter med dålig sömn och mardrömmar
 • ofta återkommande tankar på vad som skulle kunna hända
 • försämrad förmåga att vara skärpt under lektionerna i skolan
 • minskad önskan att vara med vänner.

Du kommer säkert ihåg tillfällen när du kände dig exakt så här, till exempel

• första skoldagen på din nya skola
• första gången du skrev ett prov.

Separador

Dessa reaktioner, eller andra som kan uppstå, är våra kroppars naturliga reaktioner. De uppstår eftersom du kommer att möta en ny erfarenhet som skiljer sig väldigt mycket från de som du är van att möta.

Många av dessa reaktioner kan vara relaterade till de utmaningar du kommer att möta i domstolen, till exempel

 • domstolens formbundenhet, en ny miljö som du inte är van vid, med människor som pratar och klär sig på ett särskilt sätt
 • att tala inför folk
 • rädsla för att andra, till exempel vänner, lärare eller grannar, har fått reda på att du har kallats för att vittna i domstolen
 • obehag eftersom du måste upprepa allting som du sagt tidigare, till exempel det som du har berättat för polisen
 • att stå inför den anklagades närvaro, särskilt om den som anklagar är en närstående, eller de vittnen som vittnar å hans eller hennes vägnar
 • rädsla för att den anklagade eller hans eller hennes vittnen försöker göra någonting ont mot dig
 • rädsla för att säga någonting som skadar den anklagade, särskilt när han eller hon är någon som vi känner – till exempel en släkting eller en vän
 • att förmoda att du inte kommer att kunna förstå eller svara på frågorna, särskilt de konstiga eller svåra frågorna
 • rädsla för att svara på pinsamma frågor, till exempel när du är i rätten för att berätta allt du vet om en sexuell våldshändelse
 • rädsla för att glömma detaljer om vad som hänt
 • rädsla för att domaren inte kommer att tro på det du säger.

Separador

Dessa reaktioner kan minska om du förstår vad som kommer att hända i rätten, vilka som kommer att finnas där, vilken din specifika roll kommer att vara, vad du bör göra och vilka åtgärder som finns i lagen till skydd för ditt privatliv och din säkerhet. Se I domstolen och Vilket stöd kan jag få? för mer information om detta.

KOM IHÅG ATT

 • Domstolen är en säker plats, den har ett säkerhetssystem och ibland vakter.
 • Domarna, åklagaren och advokaterna kan lagen väl och är erfarna människor som har genomgått många rättegångar gällande brott som liknar det som du kommer att prata om.
 • Den tilltalade i stort sett ALDRIG frågor till dig under rättegången. De som kan ställa frågor till dig är domarna, åklagaren, försvarsadvokaten och målsägandebiträdet.
 • De som arbetar i en domstol gör sitt bästa för att säkerställa alla målsäganden och vittnens säkerhet och privatliv. Deras mål under rättegången är att ta reda på sanningen om vad som hänt.
 • Målsägandena och vittnena är en del av rättegången och spelar en viktig roll genom att berätta vad de kommer ihåg om vad som hänt.
 • Det du säger i domstolen är viktigt för att hjälpa domarna att fatta rätt beslut angående fallet, men det finns andra bevis som också tas i beaktande för att nå ett beslut. Vad du berättar är bara ett av dessa bevis.
 • De personerna som beslutar om den tilltalade är skyldig eller inte till ett speciellt brott är domarna. Du är inte ansvarig för det beslut som domstolen har fattat.