ESCONDER PÁGINA
Mord på en familjemedlem eller vän

vanliga frågor

Vad är mord?

Mord är enligt lagen benämningen på brott där en person dödar en annan person. Brottet är straffbart med fängelse på lägst 10 och högst 18 år eller på livstid. Det betyder i Sverige att förövaren kommer att tillbringa en stor del av sitt liv i fängelse innan han eller hon kan vara berättigad till villkorlig frigivning.

Villkorlig frigivning är en frigivning i förtid av en brottsling som därefter kan vara föremål för fortsatt övervakning och måste uppfylla vissa villkor. Det specifika lägsta straff som en enskild fånge som dömts för mord måste avtjäna innan han eller hon kan bli berättigad till villkorlig frigivning är två tredjedelar av ett tidsbestämt straff. Det finns inget högsta straff som en livstidsfånge måste avtjäna i fängelset. Detta betyder att det är möjligt att vissa fångar förblir i fängelset till sin död, till exempel om de anses vara alltför farliga för att släppas ut ur fängelset.

I en del fall kan ett dödande av en annan person anses vara mindre grovt. Då döms gärningspersonen för dråp till fängelse, lägst 6 och högst 10 år.

Kan mord begås av någon som kände offret?


Ja, mord kan begås av en person som kände offret, till exempel av familjemedlemmar, vänner, en (ex-)pojkvän, en (ex-)flickvän, grannar, men kan även begås av främlingar.
Mordfall där offret och gärningspersonen känner varandra är ofta förknippade med konfliktsituationer, till exempel ett bråk, olyckor relaterade till vårdslöshet och olika typer av våld som sker innan offrets död. Ett exempel är våld i nära relation som slutar med att antingen offret eller gärningspersonen mördas. Det kan inbegripa fall av svårt fysiskt våld, till exempåel dödsmisshandel, misshandel där föremål används för att tortera offret, användning av skjutvapen eller situationer där offret skyddar sitt liv genom att döda gärningspersonen.

Kan jag söka hjälp om en närstående blivit mördad?

Ja. Du kan till exempel kontakta din skolkurator, Stödcentrum för unga brottsoffer eller Unga BOJ, som stöder unga brottsoffer eller anhöriga till brottsoffer. För kontaktuppgifter, se Var kan jag få stöd?.